IV. Kursy specjalizacyjne
(w e-learningu)

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie.
l.p.Nazwa szkoleniaCzas trwaniaTermin realizacjiProgram ramowye-Kursy
1Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
dla pielęgniarek
17 miesięcy10.V.2016
2Pielęgniarstwo chirurgiczne
dla pielęgniarek
19 miesięcymożliwość dołączenia do grupy
3Pielęgniarstwo epidemiologiczne
dla pielęgniarek i położnych
18 miesięcy19.IV.2016
4Pielęgniarstwo nefrologiczne
dla pielęgniarek
17-19 miesięcyIII/IV kwartał
5Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
dla pielęgniarek
17 miesięcy17.V.2016
6Pielęgniarstwo pediatryczne
dla pielęgniarek
17-19 miesięcyII kwartał
7Pielęgniarstwo psychiatryczne
dla pielęgniarek
17-19 miesięcyIII kwartał
8Pielęgniarstwo ratunkowe
dla pielęgniarek
17-19 miesięcyIII/IV kwartał

O przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikowały się na bieżące szkolenie będą przyjęte w kolejnym terminie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

W sytuacji dużego zainteresowania danym kursem, może być on realizowany również na życzenie w Państwa placówce, tylko dla jej pracowników.

* czas trwania kursów podawany jest w godzinach dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 minut)

Możliwość komentowania jest wyłączona.