III. Kursy kwalifikacyjne
(w e-learningu)

Jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

l.p.Nazwa szkoleniaCzas trwaniaTermin realizacjiProgram ramowy
1Kurs kwalifikacyjny dla pracowników Centralnych Sterylizatorniteoria: 7 dni
praktyka: 87h*
V/VI.2016
2Pielęgniarstwo anestezjologiczne i
intensywnej opieki dla pielęgniarek
teoria: 285 h
praktyka: 245h*
III kwartał
3Pielęgniarstwo chirurgiczne
dla pielęgniarek
teoria: 297 h
praktyka: 210h*
III kwartał
4Pielęgniarstwo epidemiologiczne
dla pielęgniarek i położnych
teoria: 292 h
praktyka: 119h*
III kwartał
5Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnychteoria: 300 h
praktyka: 210h*
II kwartał
6Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
dla pielęgniarek
teoria: 315 h
praktyka: 175h*
IV/V.2016
7Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarekteoria: 330 h
praktyka: 175h*
III kwartał
8Pielęgniarstwo pediatryczne
dla pielęgniarek
teoria: 280 h
praktyka: 189h*
III kwartał
9Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarekteoria: 213 h
praktyka: 280h*
VI.2016
10Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarekteoria: 285 h
praktyka: 203h*
III kwartał
11Pielęgniarstwo środowiska
nauczania i wychowania dla pielęgniarek
teoria: 280 h
praktyka: 189h*
II kwartał
12Pielęgniarstwo zachowawcze
dla pielęgniarek
teoria: 280 h
praktyka: 189h*
III kwartał

O przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikowały się na bieżące szkolenie będą przyjęte w kolejnym terminie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

W sytuacji dużego zainteresowania danym kursem, może być on realizowany również na życzenie w Państwa placówce, tylko dla jej pracowników.

* czas trwania kursów podawany jest w godzinach dydaktycznych (1h dydaktyczna = 45 minut)

Możliwość komentowania jest wyłączona.